Close

Kalite Yönetim Politikası

Yaptığı tüm işlerde ve hizmetlerde, müşterilerine yüksek katma değerler kazandırma ilkesini benimsemiştir. Sağladığı hizmet kalitesi ve sürekli iyileştirme politikası ile müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı hedeflemiştir.

Kalite Politikası

Hizmetlerinin tümünde sürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyetini sağlamak hatta beklentileri aşmak için kendini adamış kurumsal bir frimadır. Çalışan tüm personeli nihai hizmet kalitesinden sorumlu olduğunun bilinci ile en üst düzey eğitim ve donanım kalitesine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde müşterilerinin tercih ettiği güvenilir bir şirket olmayı başarmıştır.

Kalite Prensipleri

Kalite ve hizmet gelişimi her çalışanın sorumluluğundandır. İç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlaybilmek için sürekli iletişim içinde olarak, ekip çalışması ve organizasyon disiplinine bağlılığın öne çıktığı bir sinerjiye sahibiz. Sürekli kalite iyileştirmeleri ana prensibimizdir. Hedeflerin tutturulabilmesi için kalite performansını sürekli takip halinde olup, istatistiksel çalışmalara önem veririz. Müşterilerimiz ile iş birliğine girerek onların ihtiyaçlarının tümünü kısa süre içerisinde karşılama gayret ve performansımız ile müşterimize hizmet sunarız. Bu prensipler sayesinde müşterilerimizin tercih ettiği ve güvendiği tedarikçisiyiz.

Kalite Hedefleri

Yönetim ve tüm çalışanlarının en önemli amacı, faaliyetlerimizi bilinen en iyi standartlar doğrultusunda, kaliteli bir şekilde müşteriye ulaştırmaktır. Bu nedenle her yıl için aşağıdakilere benzer hedefler belirlenir ve ölçülür.
*Kalite dışı üretimin azaltılması.
*Müşteri şikayetlerinin azaltılması.
*Kalite kazalarının azaltılması.

İş Güvenliği Politikası

Bünyemizdeki tüm çalışanların, sağlık ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, doğal çevrenin korunması konusunun işin başarıya ulaşmasının ayırılmaz bir parçası olduğuna inanmaktayız. Yaptığımız işlerin çalışanlarımıza, bizimle çalışan yüklenici firmalara, ziyaretçilerimize ve doğal çevreye zarar verebileceğinin farkındayız. Oluşbilecek bu tür potansiyel tehlikeleri önceden tespit edip uygun tedbirlerle bunları önlemek zorunluluğumuzun her zaman bilincindeyiz. Yukarıdaki politikamız gereği; Yaptığımız işlerde sürekli olarak yasalara, talimatlara ve çalışma izinlerine saygı gösteririz. İş kazalarından kaynaklanan yaralanmaları, mesleki hastalık risklerini ve doğal çevreye verilebilecek zararı sıfıra indirmeyi, enerji kaynaklarını verimli kullanmayı ve atıklarını en aza indirmeyi hedefleriz. İş emniyeti, mesleki hastalık ve doğal çevreyi koruma konularında sürekli bilgi aktarımı ve teknik eğitimi sağlarız. Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek daima geliştiririz.